?

Log in

 

Teletextpagina van INDEX DOVEN - Doof NL

About Teletextpagina van INDEX DOVEN

Previous Entry Teletextpagina van INDEX DOVEN Dec. 25th, 2003 @ 01:54 am Next Entry
Wat als de paginas van TT440 en up hier worden geplaats. Is dat idee of kijkt iedereen : 1. nooit , 2. op internet 3. op tv .
Leave a comment
[User Picture Icon]
From:imworld
Date:December 25th, 2003 01:02 am (UTC)

TT440 voorbeeld

(Link)
440 Teletekst do 25 dec
***************************************
***************************************
************ INDEX DOVEN/SLECHTHORENDEN
*************************************
Nieuws/info voor doven............. 441
Agenda voor doven.................. 442
Nieuws/info voor slechthorenden.... 443
Agenda voor slechthorenden......... 444
Sport.............................. 445

Ondertiteling: vandaag.... t .. 201-203
vooruitblik t .. 204-209

***pagina's in blauw niet oproepbaar **
***********aanlevering kopij **********
Pag 441 e-mail ttnieuws@dovenschap.nl
Pag 442 e-mail ttagenda@dovenschap.nl
Pag 443+444 e-mail nvvs via
teletekst@nvvs.nl
Pag 445 NOS-Teletekst fax 035.6212558
e-mail:teletekst.service@rtv.nos.nl
***************************************
**ondertiteling tv-programma's via 888
volgende nieuws weer sport
[User Picture Icon]
From:joepie
Date:December 25th, 2003 08:44 am (UTC)

Re: TT440 voorbeeld

(Link)
Me too... check never it
[User Picture Icon]
From:trinsec
Date:December 25th, 2003 07:08 am (UTC)
(Link)
Ik kijk nooit naar TT440. Gezien het voorbeeld wat je gaf, wat moeten we ermee? :)
[User Picture Icon]
From:uskamp
Date:December 25th, 2003 12:33 pm (UTC)
(Link)
Ik kijk ook bijna nooit naar TT440 net als Joepie en Trinsec. Kies dan maar nr. 1. Ik update altijd bij Woord en Gebaar of Wij Doven, soms via vrienden. En ook op het werk. Geldt dat ook voor jullie ?
(Leave a comment)
Top of Page Powered by LiveJournal.com