?

Log in

 

Meer dove LJ-ers! - Doof NL

About Meer dove LJ-ers!

Previous Entry Meer dove LJ-ers! Feb. 17th, 2004 @ 11:26 am Next Entry
Heej... net heb ik lekker even gesurfd! Ik heb ontdekt dat er wel meer dove LJ-ers zijn! Waarom niet dat ze ook de lid zijn van doofnl??? Toch wel leuk om te weten dat er nog meer dove LJ-ers zijn?? Anders wordt doofnl so boring!!

Wel vraag ik me dan af waarom doofnl eigenlijk opgesticht is....??
Leave a comment
[User Picture Icon]
From:trinsec
Date:February 17th, 2004 06:52 am (UTC)
(Link)
Doof NL is voor als er gebeurtenissen zijn of dingen die betrekking hebben tot ons doven. Toevallig is er hele lange tijd niets interessants gebeurd (neem ik aan) dus valt er ook niet erg veel te discussieren. Doof NL is geen 'chatbox' waar we het over de film van gisteren hebben.

Had je wat interessants te melden over doofheid in Nederland? :)
[User Picture Icon]
From:wienepien
Date:February 17th, 2004 09:08 am (UTC)

Re:

(Link)
ach, momenteel ben ik niet in Nederland, dus ik weet niet veel wat er nou allemaal gebeurt in dove Nederland!! Alleen wel in ZA, wat zou men dat leuk vinden als ik alleen maar over Afrika afrika afrika heb?! :P
[User Picture Icon]
From:trinsec
Date:February 17th, 2004 10:37 am (UTC)

Re:

(Link)
Hehe. Ik denk dat als er doofheid dingen in Afrika ook hier van toepassing zou kunnen zijn, het best hier gediscussieerd mag worden. Doof NL is in de eerste plaats voor Nederland, maar als buitenlandse dingen ook mogelijk zou kunnen zijn in NL, vind ik het best. Vooral vergelijkingen kunnen leuk zijn om te weten.
[User Picture Icon]
From:trinsec
Date:June 11th, 2004 01:22 am (UTC)
(Link)
Oh.. trouwens... Als je meer Nederlandse dove LJers ken, en ze zitten niet op doofnl, waarom waarschuw je ze niet eventjes dat er Doof NL bestaat, en dat ze daaraan mee kunnen doen? :)
(Leave a comment)
Top of Page Powered by LiveJournal.com