?

Log in

No account? Create an account
 

De meeste doven zijn slecht in Nederlands, de spelling en grammatica.… - Doof NL

About De meeste doven zijn slecht in Nederlands, de spelling en grammatica.…

Previous Entry Jan. 7th, 2004 @ 08:51 am Next Entry
Leave a comment
[User Picture Icon]
From:trinsec
Date:January 7th, 2004 03:55 pm (UTC)
(Link)
Heh.

Als je goed wilt zijn met de geschreven taal, moet je er ook mee werken. Dat lijkt me logisch. Ok, dan gaan we chatten! Nee nee, zo werkt het ook niet helemaal, omdat de ander net zo slecht in taal kan zijn als jij. Dus wat helpt? Literatuur. De taal van literatuur is vaak goed. Ze worden gecontroleerd op spelfouten enzo bij de uitgever, dus je kan er vaak op rekenen dat literatuurboeken correcte taalgebruik bevatten.

Dus, je wilt taal leren? Lees veel literatuur. Schoolboeken vallen hier ook onder vind ik, want ze bevatten correcte taal enzo. Lektuur, misschien. Sommige kranten/magazijnen/weekbladen kunnen best veel fouten bevatten. Brieven van de lezers enzo zijn ook niet altijd foutloos.

Maar echte boeken, ja ik vind dat doven boeken moeten lezen als ze hun taal willen verbeteren.

Een excuus als 'maar dat is te moeilijk' is niet aanvaardbaar. Joepie leest kinderboeken, dat is ook goed. Het is weliswaar een lager nivo van taal maar het is nog steeds taal!
(Leave a comment)
Top of Page Powered by LiveJournal.com