?

Log in

No account? Create an account
 

Wanneer werd jij je bewust? - Doof NL

About Wanneer werd jij je bewust?

Previous Entry Wanneer werd jij je bewust? Dec. 19th, 2003 @ 08:07 pm Next Entry
Leave a comment
[User Picture Icon]
From:uskamp
Date:December 19th, 2003 10:37 pm (UTC)
(Link)
Wanneer ik bewust ben geworden, dat ik Doof ben...

Toen ik al heel klein was, wist ik al dat ik anders was dan mijn drie familieleden. Ongeveer een week voor mijn broer's verjaardag vroeg ik aan mijn moeder of hij een paar oorstukjes als een kado zou krijgen. Ik wilde eigenlijk dat hij doof op zijn verjaardag zou worden. Dat was toen ik vier jaar oud was. Ik wist het gewoon dat ik minderheid was, en al die andere familieleden als meerderheid.

Toen ik op Gallaudet kwam, werd ik al snel bewust dat er Dovencultuur bestond. Of dat wel bestond, vroeg iedereen zich al af. Toch iedereen op Gallaudet vond zeker van wel. Hier in Nederland... nog steeds in discussie dat Dovencultuur wel bestaat of toch niet. En of iemand nou echt bewust is van zijn of haar Doofzijn...

(Leave a comment)
Top of Page Powered by LiveJournal.com